Ik leer anders

Deze methode is voor alle leeftijden en wordt ingezet bij beelddenkers. Zij denken niet in woorden maar in beelden.

Op school wordt lesstof auditief digitaal (via het gehoor) aangeboden, beelddenkers leren visueel (via de ogen). Dit is de reden waarom lesmateriaal niet goed wordt begrepen en onthouden. Door lesstof op een andere manier aan te bieden, wordt de lesstof direct begrepen en onthouden. Na de eerste coachingsessie kan iemand direct vertellen of deze methode werkt. Hiermee wordt een eindeloos traject zonder resultaat voorkomen.

We behandelen als eerste het alfabet, woorden, cijfers en rekenen (min, plus, tafels en breuken), daarna het klokkijken wanneer dit lastig is, zowel analoog als digitaal. Overige vakken waar aandacht aan kan worden besteed zijn: geschiedenis, spreekbeurten, werkstukken, topografie.

Er is een werkboek beschikbaar die het kind ondersteunt bij deze methode.
Net als de MatriXmethode werkt het snel en effectief, en zijn er maar enkele sessies nodig.

Voor meer informatie zie de website IkLeerAnders

Comments are closed.